NIEPEŁNOSPRAWNI POTRZEBNI I EFEKTYWNI. WIEDZA FUNDAMENTEM SUKCESU

 grudzień 2005 r. – lipiec 2006 r.

Kategoria:

Projekt realizowany był w ramach Działania „Integracja Społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” i jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

Celem projektu było zmotywowanie grupy niepełnosprawnych osób do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt był realizowany w 6 miejscowościach: Słupsku, Lęborku, Człuchowie, Chojnicach, Szczecinku i Wałczu 

Realizatorem projektu była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku i Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o. o. jako partner. 

Działania w ramach projektu:  

  • cykl bezpłatnych szkoleń 
  •   bezpłatne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, ekonomistą 
  •   konferencja podsumowująca