Studia podyplomowe czy I stopnia?

Wybierz dogodną formę i kierunek kształcenia
Zapisz się online – to proste!

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy to podstawa rozwoju osobistego i każdej organizacji.

   Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. jest firmą szkoleniową pomagającą zmieniać się i doskonalić swoje umiejętności zarówno zawodowe jak i interpersonalne. Od 1996 roku świadczy usługi z zakresu szkoleń, kursów, seminariów i doradztwa. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia wszystkim tym, którzy są zainteresowani wspólnym poszukiwaniem najlepszych rozwiązań.

  Oferta szkoleń jest wynikiem wieloletniej pracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń specjalistów i współpracowników PAKZ w Słupsku sp.z o.o.

Historia PAKZ-u

   Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o. została ustanowiona aktem notarialnym w Słupsku z dnia 24 maja 1996 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem KRS 0000106253.
Głównym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wiedzy ekonomicznej, technicznej, prawniczej oraz rzemiosł różnych, poprzez powołaną i zarejestrowaną w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego placówkę Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupsku. Firmę powołały do życia wspólnie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Fundacja Grone – Schule z Hamburga, która zajmuje się kształceniem zawodowym od ponad stu lat.
 
 
   Cel działalności PAKZ to otwartość na społeczne problemy oraz wiedza na temat struktury i dynamiki bezrobocia stały się podstawą ścisłej współpracy z Urzędami Pracy zmierzającej do skutecznej walki z bezrobociem. Również współpraca z pracodawcami w zakresie dokształcania pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zmierza do łagodzenia skutków zachodzących zmian na rynku pracy oraz postępu techniczno – technologicznego. Programy szkoleń są opracowywane we współpracy z fachowcami określonych dziedzin wiedzy (również z Grone – Schule). Dysponujemy salami dydaktycznymi spełniającymi wszelkie standardy i wymogi ustawowe oraz nowoczesnym sprzętem dydaktycznym: komputerami, skanerami, laptopami, rzutnikami multimedialnymi itp.