Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie kształcenia na poziomie studiów podyplomowych w ramach PFRON.