Warunki realizacji studiów

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe
Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

-podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji on-line)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
-potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa jeśli nie dokonano płatności online PRZELEWY24)
-podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych
Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Biuro Rekrutacyjne (oraz miejsce realizacji zajęć stacjonarnych)
ul. Kaszubska 45
76-200 Słupsk

osoba do kontaktu:

Marta Tutka
☎tel. 516-199-070
📧e-mail: studiapodyplomowe_slupsk@wsuniterra.pl

Opłata wpisowa
Zapłać już teraz (200 zł)
Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/SŁUPSK