Warunki realizacji studiów


Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji on-line)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)
  • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/SŁUPSK

Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dodatkowe informacje:

Marta Tutka
☎tel. +48 516-199-070
📧e-mail: studiapodyplomowe_slupsk@wsuniterra.pl

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Biuro Rekrutacyjne (oraz miejsce realizacji zajęć stacjonarnych)
ul. Kaszubska 45
76-200 Słupsk