Zawody Krainy w Kratę

ZPORR działanie 2.3. – styczeń – wrzesień 2006 r

Kategoria:

Projekt „Zawody Krainy w Kratę” ukierunkowany był na kształcenie kadr obszarów wiejskich regionu Krainy w Kratę w nowych zawodach, wynikających z charakteru gospodarki lokalnej, zapotrzebowania sektora budowlanego i turystycznego, w zgodzie z warunkami środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego regionu. 

Beneficjenci projektu należeli do grupy mieszkańców obszarów wiejskich (rolnicy, domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie). 

Projekt realizowany był od stycznia do września 2006 r. i obejmował dwa kursy zawodowe skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Pomorza: 

  • Konserwator budynków- budownictwo szachulcowe;  
  • Organizator obsługi turystycznej – turystyka wiejska.