PO 50-TCE I EFEKTYWNI I POTRZEBNI. WIEDZA FUNDAMENTEM SUKCESU

grudzień 2005 r. – sierpień 2006 r. 

Kategoria:

Projekt realizowany był w ramach działania „Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia” i jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

Celem projektu było zmotywowanie grupy 60 osób, które przekroczyły 50 rok życia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt był realizowany w 3 miejscowościach: Olsztynie, Iławie i Giżycku.  

W każdej z wyżej wymienionych miejscowości odbyły się szkolenia, doradztwo i konsultacje dzięki, którym jego uczestnicy zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności. Dla osób, które zdecydowały się założyć własną firmę przewidziano dotację w wysokości do 10 000,00€ na osobę.  

Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury w Olsztynie i Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o. o. jako partner.