POMORSKA KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI 50+

01.08.2012- 31.07.2013 r. 

Kategoria:

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg projektu obejmował obszar gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Borzytuchom na terenie województwa pomorskiego. W projekcie udział wzięły 62 osoby. 

W ramach projektu Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie: 

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez: 

 doradztwo zawodowe grupowe, Indywidualny Plan Działania 

  • Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych – Kompetencje informatyczne ECDL Start 
  • Szkolenia zawodowe i warsztaty 
  • Wsparcie psychologiczno – doradcze 
  • Staże zawodowe