Program Leonardo da Vinci

Kategoria:

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego realizowała projekty w ramach wymian i staży:  

 1. „EUROPEJSKA JAKOŚĆ W GASTRONOMII” – 14.04.2003 – 30.08.2003.  

Projekt był realizowany przez PAKZ z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu i niemiecką fundacją Stiftung Grone Schule (Grone gastronomisches und kaufmanisches Bildungszentrum In Bergen auf Rugen) jako partnerami w powiecie elbląskim 

Celem projektu było poznanie:  

 • nowoczesnych metod i systemów pracy odpowiadających wymogom rynku unijnego, 
 •   nowoczesnych technologii produkcji wytwarzania żywności, 
 •   zasad obsługi klienta oraz  udoskonalenie zawodowego języka niemieckiego. 

 Uczestnikami projektu było 20 osób bezrobotnych – absolwentów szkół o profilach gastronomicznych.  

Projekt realizowany był w dwóch etapach: I etap 120 godzinne szkolenie kulturowo – językowe w Elblągu II etap 13 – tygodniowy staż na Rugii w Niemczech w hotelach i restauracjach . 

 1. „PROFESJONALIZM W GASTRONOMII” – 20.06.2005 – 09.10.2005 

 Projekt był realizowany przez PAKZ z niemiecką fundacją Stiftung Grone Schule (Grone gastronomisches und kaufmanisches Bildungszentrum in Bergen auf Rugen) jako partnerem w powiecie słupskim. 

Celem projektu było:   

 • poznanie i nabycie umiejętności w zakresie nowych technologii produkcji i wytwarzania żywności   
 • poznanie i nabycie umiejętności w zakresie europejskich standardów obsługi gastronomicznej konsumenta  
 •  doskonalenie języka niemieckiego 
 •   nabycie umiejętności pracy nowymi metodami i systemami pracy 
 •   doskonalenie i podnoszenie nabytych kwalifikacji zawodowych 
 •   zwiększenie własnej mobilności zawodowej 
 •   zdobycie doświadczenia zawodowego 

Uczestnikami projektu było 14 osób bezrobotnych – absolwentów szkół o profilach gastronomicznych.  

Projekt realizowany był w dwóch etapach: I Etap – 120 godzinne szkolenie kulturowo – językowe II Etap – 12 – tygodniowy staż zawodowy w Niemczech, na wyspie Rugia, w restauracjach.  

 1. „STAŻE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH – STAŻE MEDYCZNE”– 01.08.2005 – 30.11.2005 

Projekt był realizowany przez PAKZ z niemiecką fundacją Stiftung Grone Schule jako partnerem w powiecie słupskim. 

Celem projektu było:  

 • poznanie i nabycie umiejętności w zakresie opieki nad osoba starszą, niepełnosprawną i przewlekle chorą  
 •  poznanie i nabycie umiejętności w zakresie europejskich standardów opieki 
 •   doskonalenie języka niemieckiego 
 •   nabycie umiejętności pracy nowymi metodami i systemami pracy 
 •   doskonalenie i podnoszenie nabytych kwalifikacji zawodowych 
 •   zwiększenie własnej mobilności zawodowej 
 •   zdobycie doświadczenia zawodowego  

Uczestnikami projektu było 10 osób bezrobotnych – absolwentów szkół o profilach medycznych. Projekt realizowany był w dwóch etapach: I Etap – 120 godzinne szkolenie kulturowo – językowe, II Etap – 12 – tygodniowy staż zawodowy w Niemczech