NOWY ZAWÓD – NOWY START. SZKOLENIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI

01.09.2006 – 31.08.2007

Kategoria:

Projekt realizowany był przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w województwie warmińsko – mazurskim w ramach programu ZPORR Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi z terenu powiatu ełckiego do zmieniających się warunków społeczno – ekonomicznych poprzez umożliwienie im nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie ich umiejętności w zakresie znajomości języków obcych i obsługi komputera, jak również dzięki stworzeniu Beneficjentom Ostatecznym warunków do rozwoju kwalifikacji ogólnych.  

W ramach projektu zorganizowanych zostało łącznie 10 szkoleń z różnych zakresów tematycznych (w tym szkolenia zawodowe, językowe, szkolenia „miękkie”). Projektem zostanie objętych 100 osób.  

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.