Członek Służby Porządkowej oraz Służby Informacyjnej Podczas Imprezy Masowej

350,00 

Kategoria:

Program

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
 • Misja służb organizatora imprezy masowej
 • Zagadnienia prawne
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i  socjologii
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • Techniki interwencyjne
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

Ilość godzin: 24