Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli

750,00 

Kategoria:

Przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli” to obowiązek pracodawcy wynikający z rozporządzenia MEN z 31.10.2018r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zalecenia zobowiązuje dyrekcję placówki oświatowej m.in. do przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy.


PROGRAM

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Wezwanie pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 • Zadławienia.
 • Urazy i skutki urazów.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
 • Zatrucia.
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Ilość godzin: 24

Podstawa prawna: Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).


UKOŃCZENIE SZKOLENIA

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.