WSPÓLNA AKCJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA

sierpień 2004 r. – wrzesień 2005 r.

Kategoria:

Nr projektu L2002/000-580-01-05-02-44 realizowany był w ramach PHARE 2002 – Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy i pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.  

Projekt zmierzał do utworzenia terenowej agencji pośrednictwa pracy w 4 powiatach województwa pomorskiego: słupskim, lęborskim, bytowskim oraz człuchowskim. 

Wykonawcą projektu była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, która realizowała projekt wraz z czterema partnerami tj.  

– Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o. o ,  

– Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, 

 – Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Lęborku  

– Stowarzyszeniem Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu