Zarządzanie projektami

990,00 

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do definiowania założeń planowanych projektów oraz do profesjonalnego zarządzania projektami w organizacji.  

Kategoria:

Cele szczegółowe

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektami w obszarze zawodowym. Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. praktyczne umiejętności  efektywnego zarządzania projektami, planowania i organizowania projektów, poznają korzyści z lepszej organizacji pracy zespołów projektowych a także nauczą się monitorować postępy zaplanowanych działań zgodnie z metodami nadzorowania projektów. Udział w szkoleniu wskaże rozwiązania, jak skutecznie realizować projektów zgodnie z założonymi terminami i ustalonym budżetem.   

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest skierowane do kierowników projektów i  liderów zespołów projektowych, a także menedżerów, dyrektorów i pracowników, którzy chcą nabyć umiejętności planowania i zarządzania projektami.   

Metodyka zajęć 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod: 

 •  wykład  
 • dyskusja 
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 • burza mózgów  
 • obserwacja 
 • pokaz 

Zakres merytoryczny szkolenia

Zarządzanie projektami – główne założenia:  

 • założenia  profesjonalnego zarządzania projektami w organizacji, 
 • czym jest projekt – definicje 
 • wytyczanie celów i priorytetów w ramach projektu 
 • typy i rodzaje projektów w organizacji  
 • projekt a proces 

Planowanie i organizacja projektów: 

 • Definiowanie celów projektu  
 • Analiza założeń projektowych i strategia postępowania 
 • Definiowanie struktury organizacyjnej projektu, przydział ról 
 • Dokumentacja projektowa (kluczowe dokumenty: karta projektu, formularze, oświadczenia, umowy, inne) 
 • Planowanie kosztów, harmonogram prac, plan prac 
 • Analiza rezultatów i produktów projektu  

Harmonogram prac w ramach projektu 

 • Definiowanie zadań, oznaczanie ich w czasie 
 • Odpowiedzialność za postępy prac, role kadry merytorycznej  
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. 
 • Definiowanie etapów w projekcie. 

Realizacja i koordynacja projektów  

 • ryzyko 
 • budżetowanie i nadzór finansowy 
 • zarządzanie finansami w projekcie 
 • udzielanie zamówień/dokonywanie zakupu usług lub towarów 
 • zarządzanie zespołem projektowym

Metody zarządzania projektami: 

 • Agile, PMI, PRINCE2- założenia metodologii 
 • Wybór metodologii do specyfiki organizacji i projektu  

 Rozliczenie i zamknięcie projektu 

 • Raportowanie postępu prac 
 • Postęp finansowy zrealizowanego projektu  
 • Nadzór nad realizacją umów projektowych 
 • Sprawozdawczość  i rozliczenie z efektów

Zasady organizacji szkolenia

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990,00 zł  

Co otrzymasz inwestując w szkolenie? 

 • udział w szkoleniu ponoszącym Twoje kompetencje 
 • 18 godzin intensywnych zajęć zrealizowanych w jeden weekend 
 • komplet materiałów szkoleniowych 
 • materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
 • poczęstunek  i serwis kawowy 
 • imienny certyfikat z zakresem merytorycznym 
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu dołączasz do Programu Lojalnościowego, w ramach którego: 

 • otrzymujesz rabat 10% na szkolenia wchodzące w skład Akademii Biznesu 
 • będziesz informowany/a o specjalnych ofertach promocyjnych  
 • otrzymasz od nas zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia  
 • masz możliwość zapłacić za kurs w dogodnych ratach 

Miejsce zajęć 

 • Słupsk  
 • Każde inne miejsce – w przypadku grup zorganizowanych  

Zapisz się

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 509-423-510
Skontaktuj się z nami mailowo: wioleta@pakz.pl
Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:   

   Szkolenie zamknięte
  Jeśli jesteście  zainteresowani realizacją szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Szkolenia zamknięte mogą odbywać się w Waszej siedzibie bądź w salach zapewnionych przez  PAKZ – w zależności od oczekiwań. 

  Dofinansowanie na szkolenie
  Możecie skorzystać z dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – Więcej informacji

  Szkolenie zamawiane

  Jeśli Wasze potrzeby edukacyjne są inne niż oferowane przez nasz szkolenia w ramach Akademii Biznesu, zapraszamy do kontaktu – zorganizujemy je dla Was!