Trening umiejętności menedżerskich

1350,00 

Celem głównym szkolenia jest zdobycie kluczowych umiejętności z punktu widzenia efektywności menedżerskiej.

Kategoria:

Cele szczegółowe

Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. praktyczne umiejętności   zarządzania zespołem, delegowania zadań, poznają korzyści efektywnej komunikacji a także nauczą się motywowania i budowania zaangażowania wśród pracowników. Udział w szkoleniu wzmocni kompetencje menedżerskie oraz pokaże, jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy menedżera.  

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, liderów i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Metodyka zajęć 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod: 

 •  wykład  
 •  dyskusja 
 •  burza mózgów  
 •  obserwacja 
 •  pokaz 
 •  ćwiczenia 
 •  gry dydaktyczne

Zakres merytoryczny szkolenia

Kompetencje menedżerskie:  

 • Rola i zadania menedżera 
 • Kluczowe kompetencje menedżera  
 • Analiza predyspozycji przywódczych
 • Typy osobowości a przełożenie na pracę i zarządzanie 

Zarządzanie zespołem: 

 • Style zarządzania zespołem – omówienie i przykłady  
 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu lub obniżające efektywność  
 • Role w zespole – według teorii dra Mereditha Belbina 
 • Zasada Pareto 80/20 

Efektywna komunikacja interpersonalna: 

 • Narzędzia efektywnej komunikacji 
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania  
 • Komunikacja a budowanie relacji 
 • Rozwiązywanie konfliktów  

Motywowanie i budowanie zaangażowania wśród pracowników 

 • Jasny podział zadań i obowiązków 
 • Role zespołowe, współpraca i odpowiedzialność członków zespołu  
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe  
 • Praktyczne wskazówki  

Delegowanie zadań: 

 • prowadzenie rozmowy delegującej z pracownikiem- najważniejsze zasady i ćwiczenia  
 • zasady skutecznego delegowania i egzekwowanie rezultatów 
 • sposoby oceny realizacji zadań 
 • Bariery i błędy w delegowaniu 

Trudności w pracy menedżera: 

 • stawianie granic w sytuacjach trudnych oraz konstruktywna krytyka 
 • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami  
 • równowaga między dobrymi relacjami z pracownikami a egzekwowaniem zadań 
 • rozpoznawanie i zarządzanie dysfunkcjami pracy zespołowej  Efektywne prowadzenie spotkań biznesowych  

Zasady organizacji szkolenia 

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1.350,00 zł  

Co otrzymasz inwestując w szkolenie? 

 • udział w szkoleniu ponoszącym Twoje kompetencje menedżerskie 
 • 24 godzin intensywnych zajęć zrealizowanych w dwa weekendy 
 • komplet materiałów szkoleniowych 
 • materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
 • poczęstunek  i serwis kawowy 
 • imienny certyfikat z zakresem merytorycznym 
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu 

Biorąc udział w szkoleniu dołączasz do Programu Lojalnościowego, w ramach którego: 

 • otrzymujesz rabat 10% na szkolenia wchodzące w skład Akademii Biznesu 
 • będziesz informowany/a o specjalnych ofertach promocyjnych  
 • otrzymasz od nas zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia  
 • masz możliwość zapłacić za kurs w dogodnych ratach 

Miejsce zajęć

 • Słupsk  
 • Każde inne miejsce – w przypadku grup zorganizowanych  

Zapisz się

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 509-423-510
Skontaktuj się z nami mailowo: wioleta@pakz.pl
Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:   

   Szkolenie zamknięte
  Jeśli jesteście  zainteresowani realizacją szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Szkolenia zamknięte mogą odbywać się w Waszej siedzibie bądź w salach zapewnionych przez  PAKZ – w zależności od oczekiwań. 

  Dofinansowanie na szkolenie
  Możecie skorzystać z dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – Więcej informacji

  Szkolenie zamawiane

  Jeśli Wasze potrzeby edukacyjne są inne niż oferowane przez nasz szkolenia w ramach Akademii Biznesu, zapraszamy do kontaktu – zorganizujemy je dla Was!