Zarządzanie czasem i organizacja pracy

1090,00 

Celem głównym szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w pracy oraz  jak skutecznie zarządzać czasem pracy innych osób.  

Kategoria:

Cele szczegółowe

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym. Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. praktyczne umiejętności   planowania i organizowania pracy nie tylko własnej, ale i pracy zespołu, poznają korzyści z lepszej organizacji a także nauczą się monitorować postępy zaplanowanych działań. Udział w szkoleniu wzmocni motywację do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych własnych i członków zespołu/działu, a także zwiększy efektywność zarządzanym czasem pracy.  

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest skierowane zarówno do liderów, menedżerów, kierowników zarządzających czasem pracy innych osób, a także do każdego, kto chce nabyć umiejętności planowania i zarządzania czasem pracy, w sposób jak najbardziej skuteczny.  

Każdy, kto chce podnieść satysfakcję z pracy, jak również zwiększyć efektywności pracy, powinien wziąć udział w szkoleniu, które wskaże skuteczne technik zarządzania czasem i organizacji pracy własnej i innych. 

Metodyka zajęć 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod: 

 •  wykład  
 •  dyskusja 
 •  ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 •  burza mózgów  
 •  obserwacja 
 •  pokaz 
 •  gry dydaktyczne  

Zakres merytoryczny szkolenia

Zarządzanie czasem – główne założenia:  

 • zarządzanie czasem podstawą do lepszego zorganizowania, 
 • korzyści wynikające z lepszej organizacji czasem pracy 
 • wytyczanie celów i priorytetów 
 • zarządzanie czasem innych  

Analiza wykorzystania czasu pracy: 

 • analiza obecnego stylu pracy, 
 • efektywne wykorzystanie czasu 
 • analiza pożeraczy czasu  
 • metody pracy nad nawykami tracenia czasu, 
 • zarządzanie czasem a zarządzanie sobą lub innymi  
 • kryteria efektywności działania.
   

Wytyczanie celów i priorytetów: 

 • cechy dobrze sformułowanego celu – SMART, 
 • cele długoterminowe, krótkoterminowe i  bieżące 
 • metoda kombinacji ważności i pilności 
 • Macierz Eisenhowera 
 • analiza SWOT  
 • dobrze sformułowany cel a motywacja.

Zarządzanie czasem – zasady planowania  

 • umiejętność oszacowania czasu, względem realizacji zadania  
 • skuteczność i efektywność w działaniu 
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia, 
 • analiza aktywności pracowników w ciągu dnia, 
 • optymalizacja wykorzystania czasu  
 • plany własne i plany zespołu lub działu  
 • gospodarowanie czasem – eliminowanie pożeraczy czasu, 
 • zarządzanie czasem a organizacja pracy innych

Techniki i metody zarządzania czasem: 

 • Prowadzenie spotkań z pracownikami a oszczędność czasu 
 • zasada TRZOS – system planowania czasu wg reguły 60/40, 
 • metoda ALPEN – plan dnia 
 • sposoby organizacji pracy, 
 • planowanie działań, 
 • sprawna organizacja dnia pracy, 
 • zalety planowania działań 
 • techniki zarządzania czasem 
 • ustalanie priorytetów i właściwe podejmowanie decyzji 

Delegowanie zadań 

 • co? kto? dlaczego? jak? kiedy? – podstawowe pytania związane z delegowaniem  
 • odpowiednie delegowanie a wzrost motywacji do pracy 
 • kluczowe elementy delegowania 
 • elementy delegowania zadań, delegowanie zadań, a delegowanie odpowiedzialności 
 • jasne formułowanie celów pracownika  
 • najczęstsze błędy popełniane przez przełożonych  
 • monitorowanie wykonania zadań 

Zasady organizacji szkolenia

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090,00 zł  

Co otrzymasz inwestując w szkolenie? 

 • udział w szkoleniu ponoszącym Twoje kompetencje 
 • 20 godzin intensywnych zajęć zrealizowanych w jeden weekend 
 • komplet materiałów szkoleniowych 
 • materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
 • poczęstunek  i serwis kawowy 
 • imienny certyfikat z zakresem merytorycznym 
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu dołączasz do Programu Lojalnościowego, w ramach którego: 

 • otrzymujesz rabat 10% na szkolenia wchodzące w skład Akademii Biznesu 
 • będziesz informowany/a o specjalnych ofertach promocyjnych  
 • otrzymasz od nas zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia  
 • masz możliwość zapłacić za kurs w dogodnych ratach 

Miejsce zajęć 

 • Słupsk  
 • Każde inne miejsce – w przypadku grup zorganizowanych  

Zapisz się

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 509-423-510
Skontaktuj się z nami mailowo: wioleta@pakz.pl
Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego:   

   Szkolenie zamknięte
  Jeśli jesteście  zainteresowani realizacją szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Szkolenia zamknięte mogą odbywać się w Waszej siedzibie bądź w salach zapewnionych przez  PAKZ – w zależności od oczekiwań. 

  Dofinansowanie na szkolenie
  Możecie skorzystać z dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – Więcej informacji

  Szkolenie zamawiane

  Jeśli Wasze potrzeby edukacyjne są inne niż oferowane przez nasz szkolenia w ramach Akademii Biznesu, zapraszamy do kontaktu – zorganizujemy je dla Was!