Palacz kotłów

770,00 

Kategoria:

Program

1. Podstawy techniki cieplnej
2. Bhp i p. poż.
3. Wymagania techniczne dla kotłowni
4. Kotły wodne i parowe opalane paliwami płynnymi
5. Aparatura kontrolno – pomiarowa, wyposażenie oraz zabezpieczenia kotłów
opalanych gazem oraz olejem opałowym
6. Warunki techniczne budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym
7. Kotły wodne oraz parowe opalane paliwami stałymi
8. Aparatura kontrolno – pomiarowa, zabezpieczenia kotłów
niskoparametrowych opalanych paliwami stałymi

Ilość godzin: 24