Kierownik wycieczek szkolnych

150,00 

Kategoria:

Realizacja zajęć w trybie on-line poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych na platformie e-learningowej.
Uzyskane w ten sposób kwalifikacje dają możliwość sprawowania opieki na wycieczkach szkolnych oraz pełnienia funkcji kierownika na wycieczkach.

Po ukończonym kursie otrzymasz zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, które jest bezterminowe.

Termin: 24-26.09.2021 r.
Ilość godzin: 10
Koszt: 150,00 zł/os.