Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

690,00 

Kategoria:

Cel kształcenia 

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające

 •  Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu

Program obejmuje

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków
 • Przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli
 • Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli
 • Próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę
 • Samodzielna wymiana pod nadzorem instruktora
 • Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli
 • Wiadomości o Dozorze Technicznym

Ilość godzin : 47