Kierownik ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej

450,00 

Kategoria:

Program

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia
 • Misja służb organizatora imprezy masowej
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania
 • Zabezpieczenia imprez masowych
 • Zagadnienia prawne
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej
 • Zasady współpracy z  Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w  zabezpieczeniu imprezy masowej
 • Zasady współpracy z  Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w  zabezpieczeniu imprezy masowej
 • Wybrane aspekty prawa budowlanego
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • Ewakuacja osób uczestniczących w  imprezie masowej
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i  socjologii
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i  kryminalistyki
 • Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa karnego procesowego
 • Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa administracyjnego
 • Wybrane zagadnienia z  zakresu prawa cywilnego
 • Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej
 • Ćwiczenia praktyczne

Ilość godzin: 50