Pracę jako nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mogą podjąć osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów oraz ukończyły studia licencjackie lub magisterskie z zakresu matematyki, lub studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania matematyki.

Studia podyplomowe zwiększają szansę na zostanie nauczycielem?

Możliwość ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotu jest doskonałym sposobem zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz wyjściem naprzeciw osobom, które zawsze marzyły o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela.

Ile zarabia nauczyciel matematyki?

Wynagrodzenie na takim stanowisku średnio wynosi 4000/4500zł miesięcznie.

Czego nauczysz się na studiach podyplomowych z matematyki?

Nauka na studiach podyplomowych przygotowuje słuchacza do nauczania przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym. Jednocześnie obejmuje treści bezpośrednio związane z tą dziedziną, utrwalając podstawy niezbędne do prowadzenia zajęć.

Korzystając z dostępnych materiałów zapoznasz się z dydaktyką przedmiotu, która pomoże Ci w przygotowaniu i przeprowadzeniu lekcji.

Obowiązki nauczyciela matematyki

Matematyk nauczyciel pracuje 18–27 godzin tygodniowo. Oprócz bezpośredniej pracy z uczniami samodzielnie przygotowuje materiały dydaktyczne, ocenia wyniki uczniów i planuje zajęcia zgodnie z programem nauczania i planem lekcji. Matematyk pracownik naukowy ma zazwyczaj nienormowany czas pracy i pracuje samodzielnie.

Od czego zacząć?

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na tym stanowisku i posiadasz przygotowanie pedagogiczne, zgłoś się do uczelni mającej bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych.

Leave a Reply