Pisząc program rewalidacyjny ważne jest, aby skupić się przede wszystkim na potrzebach dziecka i celach rewalidacyjnych, jakie chcemy osiągnąć podczas trwania zajęć.

Ważne jest, aby pamiętać o tym, że to dziecko nadaje rytm i tempo realizowania poszczególnych celów, a naszym zadaniem jest jedynie podążanie za nim. Dlatego nasz program powinien być elastyczny i zawierać adnotację : ,,treści programu będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do realnych potrzeb, możliwości i zainteresowania ucznia.” Taka adnotacja daje nam komfort, że nie wszystkie zawarte w programie działania muszą być zrealizowane, gdyż to realne potrzeby dziecka zdecydowały o tym, co realizowaliśmy i z jaką intensywnością. Dzięki takiej adnotacji nasz program staje się również naszą pomocą, a nie sztywnym dokumentem, który włożymy do nauczycielskiej szuflady.

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wszystkie informację uzyskają Państwo na swój adres e-mail:

Wystąpił błąd. Spróbuj ponowanie.
Program zajęć rewalidacji indywidualnej został wysłany!

Pobierz program zajęć rewalidacji indywidualnej.

Podaj dane, na które chcesz otrzymać plik.