Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Wsparcie Rodzin

3900,00 

Słuchacze studiów „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Wsparcie Rodzin” zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cel

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia
  • Neurologopedia dziecięca
  • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
  • Możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej
  • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • Wsparcie rodzin
  • Praktyki w wymiarze 180 godzin

Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk 

50 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Wsparcie Rodzin”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *