Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową

3950,00 

Celem studiów „Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową” jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki- rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących)

Uczestnicy

Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka specjalna – Manualne sposoby usprawnienia języka – Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
  • Język migowy
  • Praktyki w wymiarze 180 godzinCzas trwania: 3 semestry
    450 godzin zajęć dydaktycznych
    180 godzin praktyk 50 punktów ECTS

Warunki Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *