Surdologopedia

4100,00 

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy  w zakresie surdologopedii.

Uczestnicy

Studia podyplomowe z Surdologopedii przeznaczone są:

  • dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii
  • studiów pierwszego stopnia (licencjackich) w zakresie logopedii
  • studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną

Program

Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną terapię osób głucho-niewidomych.

Możliwości zatrudnienia

Logopeda ze specjalnością w zakresie surdologopedii znajduje zatrudnienie w zespołach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych wszędzie tam gdzie znajdują się dzieci niesłyszące. Do placówek tych zaliczają się również poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwłaszcza specjalistyczne zajmujące się diagnozą i terapią dzieci niesłyszących. Surdologopeda znajdzie również zatrudnienie w jednostkach służby zdrowia na oddziałach laryngologicznych i audiologicznych i w poradniach. Po uzyskaniu kwalifikacji surdologopedy możliwym jest prowadzenie prywatnego specjalistycznego gabinetu terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk 

40 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Surdologopedia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *