Spawanie blach metodą mag-135

2500,00 

Kategoria:

Program

1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2. Urządzenia spawalnicze
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5. Materiały dodatkowe do spawania
6. Spawanie w praktyce
7. Oznaczanie i wymiarowanie spoin
8. Metody przygotowania złączy do spawania
9. Kwalifikowanie spawaczy
10. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
11. Materiały dodatkowe do spawania
12. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
14. Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody
spawania, ochrona zdrowia
15. Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali
nierdzewnych
16. Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
17. Korozja i obróbka cieplna po spawaniu
18. Szkolenie praktyczne

 

Ilość godzin: 112