Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą tig-141

2900,00 

Kategoria:

Program

1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i
uprawnienia spawaczy
11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13. Szkolenie praktyczne

 

Ilość godzin: 103