Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

4200,00 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Cel

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie w zakresie merytorycznym
  • Dydaktyka przedmiotu
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Sztuka w edukacji (metodyka plastyki, techniki, muzyki)
  • Wybrane warsztaty w ramach przedmiotu
  • Sztuka w edukacji: Metodyka plastyki realizowane są podczas sesji wyjazdowej w miesiącu lipcu (5 dni). Koszt pobytu pokrywają uczestnicy studiów (około 50 zł/dzień)
  • Projekty edukacyjne
  • Praktyki w wymiarze 270 godzin

Czas trwania: 3 semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych 
270 godzin praktyk 

50 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *