Biznes 4.0: Automatyzacja Zasobów Ludzkich (Human Resources Automation)

Opis kierunku: Ten interdyscyplinarny kierunek studiów skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i robotyka, do automatyzacji i optymalizacji procesów ludzkich w różnych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, prawo, administracja, edukacja i ochrona środowiska. Program zapewnia solidne podstawy w dziedzinie technologii i biznesu, jednocześnie zwracając uwagę na etyczne, społeczne i prawne aspekty automatyzacji.

Wykładowcy: Specjaliści z dziedziny technologii, biznesu oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalizacje:

  1. Projektowanie automatyzacji procesów opieki zdrowotnej
  2. Automatyzacja procesów niemedycznych opieki zdrowotnej
  3. Automatyzacja procesów kancelarii prawnych
  4. Automatyzacja i optymalizacja procesów w administracji
  5. Automatyzacja procesów ludzkich z ochroną miejsc pracy
  6. Automatyzacja procesów w jednostkach edukacyjnych
  7. Ochrona środowiska z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  8. Automatyzacja i optymalizacja marketingu z AI

Umiejętności i kompetencje: Absolwenci zdobędą umiejętności z zakresu automatyzacji procesów ludzkich, wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie oraz zarządzania zmianą w organizacjach. Poznają również etyczne, społeczne i prawne aspekty automatyzacji.

Perspektywy zawodowe: Dyplomowani studenci będą mogli zastosować umiejętności nabyte podczas studiów w różnych sektorach, w tym w sektorze publicznym, prywatnym i non-profit, a także w różnych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, prawo, administracja, edukacja i ochrona środowiska.

Forma studiów: Drugi semestr odbywa się hybrydowo w proporcji 80:20 w formie online – panele dyskusyjne (stacjonarne i online).

Dodatkowo: Każda ze specjalizacji jest dodatkowo udokumentowana certyfikatem ukończenia szkolenia specjalistycznego. Dla wolnych słuchaczy specjalizacje dostępne są w formie szkoleń online, z wyłączeniem paneli dyskusyjnych.

Czas trwania: 2 semestry (200 godzin)

Kontakt: 690 104 583

Zapisz się!