Zarządzanie oświatą

2300,00 

Celem studiów Zarządzanie oświatą jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie. Studiując zarządzanie oświatą zdobędziesz potrzebne umiejętności do zarządzania placówkami oświatowymi.

Informacje o kierunku Zarządzanie oświatą

Forma uczestnictwa: Stacjonarnie/Online
Data rozpoczęcia: Październik 2023
Czas trwania: 1 rok (2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych )
Koszt nauki: od 2300 PLN
30 punktów ECTS

Wiedza i umiejętności jakie zdobędziesz studiując Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

Kto może zostać uczestnikiem

Studia przeznaczone są dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego a także osób posiadających wykształcenie wyższe chcących nabyć kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl