Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

3900,00 

Celem studium podyplomowego Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 3900 PLN

Cel nauki na kierunku Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Celem studium podyplomowego jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Uczestnicy

Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę przedmiotu, psychologię i pedagogikę kultury fizycznej, biomedyczne podstawy rozwoju dziecka – diagnoza wad postawy, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych

90 godzin praktyk 

40 punktów ECTS

Warunki Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl