Trener personalny i dietetyka w sporcie

2500,00 

Celem studiów Trener personalny i dietetyka w sporcie jest dowiedzenie się jak zaplanować i przeprowadzić trening rekreacyjny i zdrowotny.
Program studiów trener personalny i dietetyka w sporcie obejmuje:

  • Postępowanie dietetyczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych
  • Trening wytrzymałościowy i cardio
  • Żywienie i suplementacja w sporcie

Informacje o kierunku

Forma uczestnictwa: Stacjonarnie/Online
Data rozpoczęcia: Październik 2023
Czas trwania: 1 rok (2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych, 30 godzin praktyk)
Koszt nauki: 2100 PLN
30 punktów ECTS

Wiedza i umiejętności

Studia podyplomowe przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego. Trener personalny samodzielnie planuje i programuje trening rekreacyjny i zdrowotny, przeprowadza metodycznie i merytorycznie zajęcia ruchowe, dokonuje ewaluacji działań trenerskich, potrafi ułożyć diety sportowe. Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów: przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją, własna działalność gospodarcza, hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej, ośrodki wypoczynkowe i hotelarskie, kluby fitness.

Kto może zostać uczestnikiem studiów trener personalny i dietetyka w sporcie

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów 1 i 2 stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl