Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

4400,00 

Celem studiów Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej jest poznanie najlepszej techniki pracy z uczniami o nietypowych potrzebach edukacyjnych.
Program studiów terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej obejmuje między innymi:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Diagnoza pedagogiczna
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
  • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
  • Organizacja procesu terapeutycznego
  • Społeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
  • Praktyki w wymiarze 180 godzin

Informacje o kierunku

Forma uczestnictwa: Stacjonarnie/Online
Data rozpoczęcia: Październik 2023
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry,450 godzin zajęć dydaktycznych, 180 godzin praktyk)
Koszt nauki: od 250 PLN
50 punktów ECTS

Wiedza i umiejętności

Studia podyplomowe doskonalące, zapewniają przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne. W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej. Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kto może zostać uczestnikiem studiów Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl