Terapia Logopedyczna

2900,00 

Studia podyplomowe Terapia Logopedyczna doskonalące. Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 2 semestry Październik 2023 3900 PLN

Cel studiów – Terapia Logopedyczna

Praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych na poziomie licencjat, magister, studia podyplomowe, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z obszaru terapii logopedycznej.

Program studiów Terapia Logopedyczna

Program studiów realizowany jest głównie w formie zajęć warsztatowych i praktycznych.

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Wczesna interwencja logopedyczna
  • Techniki wspomagające terapię logopedyczną
  • Zaburzenia językowe- diagnoza i terapia

Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk 

30 punktów ECTS

Warunki Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl