Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową

3950,00 

Celem studiów Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 3950 PLN

Cel studiów – Surdopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Słuchową

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki- rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących)

Uczestnicy

Nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (integracyjnych), wychowawcy zatrudnieni w internatach, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
  • Dydaktyka specjalna – Manualne sposoby usprawnienia języka – Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
  • Język migowy
  • Praktyki w wymiarze 180 godzin
    Czas trwania: 3 semestry
    450 godzin zajęć dydaktycznych
    180 godzin praktyk 50 punktów ECTS

Warunki Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl