Psychodietetyka

2500,00 

Celem studiów Psychodietetyka jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących zaburzeń odżywiania.

 

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 2500 PLN

Wiedza i umiejętności

  • Poznaj najnowsze doniesienia naukowe w obszarze wzajemnych powiązań psychologii oraz żywienia, w odniesieniu do wpływu zachowań żywieniowych na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka w kolejnych etapach życia
  • Zdobądź wiedzę w zakresie podłoża psychologicznego i medycznego oraz mechanizmów rozwoju zaburzeń odżywiania oraz problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi w chorobach somatycznych
  • Naucz się rozpoznawać czynniki psychologiczne w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja i in.) oraz choroby związane z niewłaściwym odżywianiem (zespoły metaboliczne, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, nowotworowe i in.)
  • Rozwiń umiejętności w obszarze rozpoznawania i przeciwdziałania nieprawidłowym nawykom żywieniowym
  • Poznaj metody i zdobądź umiejętności wzbudzania oraz podtrzymywania motywacji klienta/pacjenta do utraty wagi i trwałej zmiany nawyków żywieniowych, z perspektywy psychologicznej i leczenia dietetycznego

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku -Psychodietetyka

Studia dedykujemy przede wszystkim dietetykom, technologom żywności, psychologom, psychoterapeutom i pielęgniarkom. Zapraszamy również przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu psychodietetyki. W wybranych przypadkach możemy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl