Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

3000,00 

Celem studiów Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu jest ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3000 PLN

Wiedza i umiejętności

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania:
3 semestry

300 godzin zajęć dydaktycznych 
150 godzin praktyk
45 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl