Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami

2100,00 

Celem studiów Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawa, ekonomii i finansów, niezbędnych do zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Szerokie kompetencje z obszaru organizacji i administrowania pozwalają absolwentowi na sprawne działanie na gruncie zawodowym.
Takie gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pod okiem doświadczonych przedstawicieli praktyki, pozwala obejmować stanowiska managerskie i kierownicze, gwarantując sprawne zarządzanie operacyjne obiektem noclegowym i placówką żywienia zbiorowego.

Czas trwania:
3 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl