Oligofrenopedagogika- Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

4300,00 

Studia Oligofrenopedagogika- Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 4300 PLN

Cel studiów – Oligofrenopedagogika

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin
  Czas trwania: 3 semestry
  450 godzin zajęć dydaktycznych
  180 godzin praktyk
  50 punktów ECTS

 Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl