Odnowa biologiczna

2500,00 

Celem studiów Odnowa biologiczna jest specjalizacyjne wykształcenie zgodne z perspektywicznymi potrzebami rynku pracy.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2500 PLN

Wiedza i umiejętności

Absolwent zyskuje kompetencje obejmujące podejmowanie różnorodnych działań: na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób, w formie bezpośrednich działań profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością, dla poprawy ich funkcjonowania, jak i w celu zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez regenerację sił psychofizycznych osób sprawnych, w tym sportowców.

Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy w: sanatoriach, placówkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych rekreacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, domach i ośrodkach pomocy społecznej,
ośrodkach rehabilitacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, we własnym gabinecie, samodzielne prowadząc działalności gospodarczą w zakresie odnowy biologicznej.

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku Odnowa biologiczna

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl