Nowoczesne technologie w edukacji

2400,00 

Celem studiów Nowoczesne technologie w edukacji jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2400 PLN

Wiedza i umiejętności

Podniesienie kompetencji cyfrowych studentów. Przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji i terapii uczniów w przedszkolu, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

Studia realizowane są we współpracy z Panią Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską – firma „SPECJALNI”

Czas trwania:
2 semestry

200 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku Nowoczesne technologie w edukacji

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów wszystkich etapów edukacyjnych w szkołach i przedszkolu, ale także poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie zastosowania multimediów i technologii informacyjnej w edukacji i terapii.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl