Neurologopedia

4100,00 

Celem studiów Neurologopedia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 4100 PLN

Cel studiów – Neurologopedia

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Uczestnicy

Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli Pomagisterskie Studia Logopedyczne (600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych. Badania kwalifikacyjne nie są wymagane z uwagi na fakt, iż są to absolwenci studiów z zakresu logopedii. Program obejmuje trzy semestry (270 godzin) zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 90 godziny praktyk.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Propedeutyka neurologii-podstawy anatomii, neurofizjologii i patologii układu nerwowego, Neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń mowy, Diagnoza i terapia afazji, Terapia osób z zespołami wad genetycznych.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych dydaktycznych
90 godzin praktyk 

40 punktów ECTS

 Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl