Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

4000,00 

Celem studiów Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 4000 PLN

Wiedza i umiejętności

Słuchacze zyskują wiedzę i umiejętności metodyczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie.
Studia pozwalają na rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz komunikowania. Poszerzają wiedzę m.in. z: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.

Czas trwania:
3 semestry

350 godzin zajęć dydaktycznych 
180 godzin praktyk
45 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl