Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

4200,00 

Absolwent kierunku Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 4200 PLN

Cel studiów – Nauczanie Plastyki, Muzyki i Techniki

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Technika.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie w zakresie merytorycznym
  • Dydaktyka przedmiotu
  • Podstawy wiedzy o sztuce
  • Sztuka w edukacji (metodyka plastyki, techniki, muzyki)
  • Wybrane warsztaty w ramach przedmiotu
  • Sztuka w edukacji: Metodyka plastyki realizowane są podczas sesji wyjazdowej w miesiącu lipcu (5 dni). Koszt pobytu pokrywają uczestnicy studiów (około 50 zł/dzień)
  • Projekty edukacyjne
  • Praktyki w wymiarze 270 godzin

Czas trwania: 3 semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych 
270 godzin praktyk 

50 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl