Nauczanie Informatyki

3700,00 

Celem studiów Nauczanie Informatyki jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach zajęć komputerowych oraz przedmiotu informatyka zgodnie z podstawą programową.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 3700 PLN

Cel studiów – Nauczanie Informatyki

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach zajęć komputerowych oraz przedmiotu informatyka zgodnie z podstawą programową. Studia mają umożliwić także stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów.

Uczestnicy

Studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów: zajęcia komputerowe i informatyka lub prowadzenia zajęć z tego zakresu.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka przedmiotu – Budowa i zarządzanie szkolną infrastrukturą teleinformatyczną
  • Tworzenie publikacji elektronicznych
  • Praktyki w wymiarze 90 godzin

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl