Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

4000,00 

Celem studiów Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu historia i wiedza o społeczeństwie

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3600 PLN

Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu historia i wiedza o społeczeństwie

Czas trwania:
3 semestry

350 godzin zajęć dydaktycznych 
180  0 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Studia są adresowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl