Nauczanie Fizyki

3400,00 

Celem studiów Nauczanie Fizyki jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 3800 PLN

Studia podyplomowe – Nauczanie Fizyki

Fizyka zlicza się do nauk przyrodniczych i ścisłych, dlatego z jednej strony stanowi przedmiot pokrewny biologii, geografii i chemii, a z drugiej – jest bliska matematyce. Jeśli jesteś nauczycielem jednego z wymienionych przedmiotów, wybór tej dziedziny nauki jako uzupełniającej Twoje kwalifikacje ułatwi Ci zrozumienie jej metodyki nauczania oraz usprawni przygotowywanie do lekcji. Odpowiednie kwalifikacje zapewnią Ci studia podyplomowe. Fizyka jest przedmiotem nauczanym zarówno w szkołach podstawowych i zawodowych, jak i w liceach oraz technikach. Dlatego na wybór tej formy dokształcenia możesz się zdecydować zarówno po licencjacie, jak i po studiach magisterskich. Niezbędne jest też przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe – fizyka na platformie e-learningowej

Jeśli jesteś matematykiem w szkole podstawowej lub liceum i chcesz rozszerzyć swoje kwalifikacje o nauczanie drugiego przedmiotu, w osiągnięciu celu pomogą studia podyplomowe. Fizyka jest przedmiotem, który wymaga analitycznego sposobu myślenia, takiego, jaki obowiązuje również w matematyce. Jeśli natomiast uczysz chemii lub biologii, doskonale są Ci znane metody eksperymentalne wykorzystywane również w fizyce. Studia na tym kierunku są prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy e-learningowej. Dzięki temu zyskujesz dostęp do materiałów, które możesz wielokrotnie przeglądać, analizować i zgłębiać, aż do opanowania ich treści. Nauka zdalna nie wymaga od Ciebie poświęcania czasu na przejazdy, a czas poświęcony na edukację możesz dopasować indywidualnie do potrzeb i możliwości.

Jakie zagadnienia obejmują studia podyplomowe z „Nauczanie Fizyki”?

Przygotowanie nauczyciela do prowadzenia lekcji fizyki wymaga od niego dobrego zaplecza merytorycznego. Dlatego w programie zajęć znajdziesz podstawowe problemy z tej dziedziny nauki, począwszy od mechaniki po elektrodynamikę. Studia podyplomowe: fizyka w WS Uni-Terra przygotują Cię do praktycznej realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu, a także do prowadzenia dokumentacji formalnej i opracowywania scenariuszy lekcji.

CEL
Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

UCZESTNICY
Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk ścisłych i nauk inżynieryjno-technicznych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu.

PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę i metodykę przedmiotu, mechanikę, elektrodynamikę, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
40 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl