Management i coaching sportowy

2500,00 

Celem studiów Management i coaching sportowy jest zdobycie umiejętności menadżerskich do pracy w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

2 semestry Październik 2023 2100 PLN

Wiedza i umiejętności

Studia podyplomowe na kierunku management i coaching sportowy przygotowują kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji. Menedżer (agent, coach) sportowy potrafi zarządzać instytucjami, placówkami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zasobami ludzkimi (m.in. karierą sportową zawodników wyczynowych).

Czas trwania:
2 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych 
30 godzin praktyk
30 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Management i coaching sportowy

Każdy absolwent uczelni wyższej, który zdobył dyplom ukończenia jej.

Warunki zaliczenia


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl