Integracja sensoryczna

3900,00 

Celem studiów Integracja sensoryczna jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje w integracji sensorycznej.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3500 PLN

Wiedza i umiejętności

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje w integracji sensorycznej. Studia realizowane są przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach i gabinetami SI.

Czas trwania:
3 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych 
90 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Integracja sensoryczna

Studia adresowane są do absolwentów studiów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl