Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

3400,00 

Celem studiów Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną jest przygotowanie specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna

Online

3 semestry Październik 2023 3000 PLN

Wiedza i umiejętności

Studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną przygotowują specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, klubach fitness a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA. Absolwenci potrafią samodzielnie planować i programować zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dostosowując ćwiczenia, zabawy i gry do odpowiednich wad i błędów postawy ciała. Potrafią także programować i przeprowadzać wybrane zabiegi odnowy biologicznej.

Czas trwania:
3 semestry

270 godzin zajęć dydaktycznych 
90 godzin praktyk
40 punktów ECTS

Kto może zostać uczestnikiem kierunku – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów kierunków i specjalności nauczycielskich studiów licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl