Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera

4500,00 

Celem studiów Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera.

Forma uczestnictwa

Czas trwania

Data rozpoczęcia

Koszt nauki

Stacjonarna 3 semestry Październik 2023 4400 PLN

Cel kierunku – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera

Studia dają kwalifikacje do pracy z  osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, przygotowują do pracy m.in.: w  szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach.

Uczestnicy

Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Diagnoza autyzmu
 • Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
 • Zespół Aspergera
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin

  Czas trwania: 3 semestry
  450 godzin zajęć dydaktycznych
  180 godzin praktyk 50 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

Masz jakieś pytania? Chcesz się zapisać?
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Paśnik
☎️ +48 690 104 583
📧 katarzyna.pasnik@technik.slupsk.pl